Da li umetnički rad u gipsanom malteru, moderne fasade i izolacije, gips spolja ili unutra, suva gradnja, zvučna izolacija saniranje stare gradnje ili restauriranje, sve do termografskih analiza naše kvalifikovano osoblje realizuje vaše ideje i želje.

Baulider suva gradnja obuhvata prostorno ograničavajuće ekspanzione konstrukcije za zidove, plafone i podove koji se montiraju ili obrađuju u suvoj gradnji. Ceo spektrum obuhvata presvlačenje plafona i spuštenih plafona u planerima, zglobne ili zakrivljenje, bez fugne ili elementarnih izrada preko obrađivanja zidova obloga, sve do odvojenih ili montažnih zidova sa jednom ili vise oplata ali i realizaciju izgradnje zahteva o toploti, hladnoći, zapaljivo, vlažno i zaštita od UV zraka u svakoj gradnji omogućava izvođaču veliku meru slobodnog dizajna. Dugogodišnja partnerstva sa gipsanim industrijama i zvučnim institutima kvaliteta nam pružaju da već sad pokažemo širok spektar znanja i iskustva.

  • individualna specijalna rešenja vezana za objekte
  • dugogodišnje iskustvo u suvoj gradnji
  • sopstvena izgradnja montera suve gradnje
  • širok spektar znanja
  • ispunjavanje visokih i teških građevinskih zahteva
  • visok nivo slobodnog dizajna
  • dugogodišnje partnerstvo sa gipsanim industrijama i zvučnim institutima kvaliteta