Vizije vaših fasada postaju realnost. Inteligentni sistemi sa širokim spektrom materijala i tehnologija moraju zadovoljiti najviše estetske standarde.
Naše individualno planiranje, proizvodnja i montaža je preduslov za optimalnu ugradnju. Grupa Baulider-MD fasade označava kvalitet proizvoda, blagovremenu i tačnu isporuku, zaštitu na radu i zaštitu životne sredine.

Otkrijte prednost Baulider MD fasada:

• stručni saveti za planere i graditelje od koncepcije do održavanja
• individualna prilagođena rešenja iz sopstvenog sistema
• sistemska rešenja u saradnji sa sistemskim kućama
• sopstvena proizvodnja sa visokim kapacitetima
• sopstveni dizajneri i programeri
• opšta obrada uključujući planiranje i konsultaciju(savet)
• dugogodišnje iskustvo